Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Miejsko - Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Krzepicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019, poz.848).
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://krzepice.naszops.pl.
Serwis naszej placówki został zaprojektowany w sposób umożliwiający dostępność dla jak najszerszej grupy odbiorców (w tym dla osób niepełnosprawnych), niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

  1. Zakładka: druki-do-pobrania.
    Scany dokumentów nie posiadają opisów dodatkowych.
     
  2. Na stronie www.krzepice.naszops.pl część informacji archiwalnych jest publikowane w formie graficznej i może brakować opisu publikowanych grafik.

 

PRZYGOTOWANIE OŚWIADCZENIA W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI 

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 28.09.2020 roku

 

METODA PRZYGOTOWANIA OŚWIADCZENIA

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzepicach.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Dorota Sówka, krzepice@naszops.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 317 57 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

STRONA INTERNETOWA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH: https://www.rpo.gov.pl/

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Data publikacji strony internetowej: 2013-03-15
Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2017-05-18

 

WYGLĄD I NAWIGACJA

Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.
W sekcji nagłówka znajdują się narzędzia pozwalające na dobranie dogodnego kontrastu oraz wielkości czcionki.
Aby szybko znaleźć najważniejsze treści, użytkownicy mogą skorzystać z głównego menu, mapy strony lub wbudowanej wyszukiwarki.
Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 

ZGODNOŚĆ ZE STANDARDAMI

Strona wykorzystuje następujące rozwiązania:

  • HTML5
  • WCAG 2.0 (AA)

 

KOMPATYBILNOŚĆ 

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

 

DANE TELEADRESOWE PODMIOTU PUBLICZNEGO:

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzepicach
ul. Częstochowska 13,  42-160 Krzepice
tel.: 34 317 57 20, +48 517 947 406
e-mail: krzepice@naszops.pl
Strona internetowa: http://krzepice.naszops.pl

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzepicach znajduje się na II piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej 13.
Od strony ul. Częstochowskiej budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych, natomiast budynek posiada podjazd od strony ul. Szkolnej dla osób niepełnosprawnych prowadzący do holu na parterze, jednak nie ma zainstalowanych wind wewnętrznych.
Przed budynkiem wydzielono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Ponieważ pomieszczenia ośrodka pomocy społecznej mieszczą się na II piętrze budynku, OPS korzysta z zainstalowanego na parterze dzwonka przywoławczego Urzędu Miejskiego w Krzepicach.
Interesant może wejść z psem przewodnikiem.

 

INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCITŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO 

Nie posiadamy tłumacza języka migowego, jednak celem komunikacji na poziomie podstawowym pracownik socjalny służy pomocą osobom niepełnosprawnym.

 

 

 

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Zegar