Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Druki do pobrania

ZAŁĄCZNIKI:

								

Oświadczenie dotyczące obniżenia dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w związku z COVID-19

Utworzono dnia 11.05.2020, 08:43

Zaświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego przez członka rodziny w związku z COVID -19

Utworzono dnia 11.05.2020, 08:39

Zgoda na uchylenie/zmianę

Utworzono dnia 16.04.2020, 08:56

Protokół zmiany formy wypłaty/zmiany numerku konta bankowego do wypłaty

Utworzono dnia 16.07.2018, 10:21

Zaświadczenie lekarskie/wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka

Utworzono dnia 25.02.2020, 10:40

Zaświadczenia do świadczenia "Za Życiem"

Utworzono dnia 20.03.2019, 14:56

Oświadczenie do Świadczenia Rodzicielskiego

Utworzono dnia 20.03.2019, 14:48

Wniosek o udzielonej pomocy z MGOPS Krzepice

Utworzono dnia 20.03.2019, 14:48

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

Utworzono dnia 03.01.2019, 15:06

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w MGOPS w zwązku z ustawą z dnia 5.12.2014 roku o Karcie Dużej Rodziny

Utworzono dnia 03.01.2019, 15:26

Zgoda na wykorzystanie numeru telefonu komórkowego w komunikacji dotyczącej Karty Dużej Rodziny

Utworzono dnia 21.02.2019, 13:26

Informacja o osobach które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych

Utworzono dnia 03.01.2019, 15:10

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

Utworzono dnia 03.01.2019, 15:09

Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka

Utworzono dnia 03.01.2019, 15:08

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej

Utworzono dnia 03.01.2019, 15:07

Oświadczenie osoby składającej wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka

Utworzono dnia 02.01.2019, 12:38

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w MGOPS w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych

Utworzono dnia 16.07.2018, 12:19

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w MGOPS w związku z ustawą z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

Utworzono dnia 16.07.2018, 12:26

Informacja dotycząca przetwarzania danych w MGOPS w związku z ustawą z dnia 07 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Utworzono dnia 16.07.2018, 13:01

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w MGOPS w związku z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Utworzono dnia 16.07.2018, 12:23

Informacja dotycząca przetwarzania danych w MGOPS w związku z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Utworzono dnia 16.07.2018, 12:36

Oświadczenie wydawane przed wydaniem decyzji

Utworzono dnia 16.07.2018, 08:48

Oświadczenie ogólne

Utworzono dnia 16.07.2018, 08:51

Zaświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego przez członka rodzinyw przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Utworzono dnia 16.07.2018, 10:47

Zaświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego przez członka rodziny w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Utworzono dnia 16.07.2018, 10:42

Oświadczenie o dochodzie uzyskanym z zatrudnienia

Utworzono dnia 11.05.2020, 10:17

Oświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej

Utworzono dnia 16.04.2020, 09:01

Zaświadczenie o udzielonym urlopie wychowawczym

Utworzono dnia 16.07.2018, 10:33

Oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy

Utworzono dnia 16.07.2018, 09:00

Zaświadczenie - przerwanie urlopu wychowawczego

Utworzono dnia 20.03.2019, 15:01

Prośba o wstrzymanie wypłaty

Utworzono dnia 16.07.2018, 10:30

Zaświadczenie/Oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej

Utworzono dnia 16.07.2018, 08:58

Protokół z postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego

Utworzono dnia 18.03.2019, 15:21

Protokół z postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych i/lub świadczeń wychowawczych w związku z wyjazdem/przebywaniem świadczeniobiorcy/członka rodziny poza granice/granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Utworzono dnia 16.07.2018, 11:19

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Zegar