Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Projekt pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powieci kłobuckim(IV)"

Utworzono dnia 11.02.2020

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku informuje, że w 2020 r. kontynuuje realizację projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłobuckim (IV)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Projekt ten zakłada możliwość skorzystania ze wsparcia przez byłych uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego, realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO, spełniających założenia projektowe oraz współpracę w powyższym zakresie z działającymi na obszarze realizacji projektu instytucjami pomocy i integracji społecznej.

 

ZAŁOŻENIA PROJEKTU:

Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku, a jego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia bez pracy w powiecie kłobuckim.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia, w tym osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących miast i tereny wiejskie powiatu kłobuckiego, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku jako osoby bezrobotne, w tym w szczególności te, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET).

Zgodnie z założeniami projektu do udziału w projekcie kwalifikowane będą m.in. osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osoby z niepełnosprawnościami i/lub
 • osoby długotrwale bezrobotne, które:

- pozostają bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy ( w przypadku osób w wieku

poniżej 25 lat),

pozostają bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy ( w przypadku osób w wieku 25 lat i więcej) / do okresu pozostawania bez pracy można zaliczyć również okres pozostawania bez pracy przed rejestracją w urzędzie, na podstawie oświadczenia osoby bezrobotnej/ i / lub

 • osoby o niskich kwalifikacjach.

 

Dodatkowo do udziału w projekcie kwalifikowani będą byli uczestnicy z zakresu włączenia społecznego, realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO, spełniający założenia projektowe.

 

W ramach projektu uczestnikom zostanie zaoferowane następujące wsparcie:

 • Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe
 • Staże
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • Bony na zasiedlenie

 

Przeprowadzając rekrutację do niniejszego projektu Urząd Pracy w Kłobucku ogłasza nabory wniosków na poszczególne formy wsparcia realizowane w projekcie.

 

Aktualnie prowadzone są następujące nabory:

 1. Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia:
  od dnia 21.01.2020 r. – do wyczerpania środków finansowych
 2. Nabór wniosków w sprawie zawarcia umów o zorganizowanie staży:

od dnia 06.02.2020 r. – do dnia 19.02.2020 r.

 1. Nabór wniosków w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności  gospodarczej

od dnia 10.02.2010 r. – do wyczerpania środków finansowych

 

NABORY NIE DOTYCZĄ OSÓB BEZROBOTNYCH, KTÓRE W 2019 R. BYŁY JUŻ UCZETNIKAMI PROJEKTU pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie kłobuckim (IV)”.

 

Bieżące informacje na temat realizowanego projektu i trwających naborów można uzyskać w siedzibie PUP w Kłobucku pok. 307, tel. 34 3174415 oraz na stronie internetowej www.klobuck.praca.gov.pl

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat danej formy wsparcia(terminów, kryteriów naborów) i uczestnictwa w projekcie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby bezrobotne do kontaktu z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku ul. Długosza 114:

- Staże: pok. 205,  tel. 34 3174418, 34 3174419

- Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej: pok. 206, tel. 34 3174421,

- Bony na zasiedlenie: pok. 205 A, tel. 34 3174430

 

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny