Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Projekt pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku (IV)".

Utworzono dnia 13.02.2020

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku informuje, iż w 2020 r. kontynuuje realizację projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku (IV)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020.

 

Projekt tez zakłada możliwość skorzystania ze wsparcia przez byłych uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego, realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO, spełniających założenia projektowe oraz współpracę w powyższym zakresie z działającymi na obszarze realizacji projektu instytucjami pomocy i integracji społecznej.

 

ZALOŻENIA PROJEKTU:

Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r., a jego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30+ pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, zamieszkujących miasta i tereny wiejskie powiatu kłobuckiego, zarejestrowanych w PUP w Kłobucku jako osoby bezrobotne.

Zgodnie z założeniami projektu, Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku zamierza objąć wsparciem zwłaszcza osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:

 • OSOBY W WIEKU 50 LAT I WIĘCEJ
 • KOBIETY
 • OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
 • OSOBY DŁUGOTRWALE BEZROBOTNE (pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy);
 • OSOBY O NISKICH KWALIFIKACJACH (posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne, czyli zasadnicze zawodowe, średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe),

a także osoby należące do pozostałych grup określonych w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020”, tj.:

 • IMIGRANCI ORAZ REEMIGRANCI;
 • OSOBY ODCHODZĄCE Z ROLNICTWA I ICH RODZINY (osoby podlegające ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS zamierzające podjąć inną działalność pozarolniczą, objętą obowiązkiem ubezpieczenia społecznego w ZUS);
 • MĘŻCZYŹNI W WIEKU 30-49 LAT (do dnia poprzedzającego dzień 50-tych urodzin) nienależący do żadnej z w/w kategorii – dotyczy tylko w sytuacji ubiegania się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej)

Dodatkowo do udziału w projekcie kwalifikowani będą byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego, realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO, spełniający założenia projektowe.

 

 

W ramach projektu uczestnikom zostanie zaoferowane następujące wsparcie:

 • Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe
 • Staże
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

 

Przeprowadzając rekrutację do niniejszego projektu tut. Urząd ogłasza nabory wniosków na poszczególne formy wsparcia realizowane w projekcie.

 

Aktualnie prowadzone są następujące nabory:

 1. Nabór wniosków w sprawie zawarcia umów o zorganizowanie staży:

od dnia 06.02.2020 r. - do dnia 19.02.2020 r.

 

 1. Nabór wniosków w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

od dnia 10.02.2020 r. – do wyczerpania środków finansowych.

 

UWAGA: NABORY NIE DOTYCZĄ OSÓB BEZROBOTNYCH, KTÓRE W 2019 R. BYŁY JUŻ UCZESTNIKAMI PROJEKTU pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku (IV)”.

 

Bieżące informacje na temat realizowanego projektu i trwających naborów można uzyskać w siedzibie PUP W Kłobucku pok. 307, tel. 34 3174415 oraz na stronie internetowej www.klobuck.praca.gov.pl

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat danej formy wsparcia (terminów, kryteriów naborów) i uczestnictwa w projekcie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby bezrobotne do kontaktu z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku, ul. Długosza 114.

 

 • Staże: pok. 205, tel. 34 3174418, 34 3174419
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej: pok. 206, tel. 34 3174421, 34 3174423.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny